Innerstadsbor promenerar mer - ny forskning

Publicerad: 2013-02-06

I stadsmiljöer, där de boende har sådant som service och skolor på gångavstånd, promeneras det mer än i villaområden. God stadsplanering och folkhälsa kan alltså hänga ihop. Det visar en ny avhandling av Ulf Eriksson, medicine doktor och nutrionist.

UlfE2 200 personer i åldern 20 till 65 år, i 32 olika bostadsområden i Stockholm, ingår i avhandlingen Neighborhood environment and physical activity.

Ulf Eriksson har anknytning till CeFAM och disputerade den 11 januari i år på Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet/Region Skåne.

Foto av Ulf Eriksson: Bertil Kjellberg.

 Se inslaget från SVT:s ABC, den 5 februari här >>>

Och här kan du läsa mer om Ulf Erikssons forskning i SvD, den 6 februari >>>

Här är mer om forskningen på SvD >>>

TV4:s reportage om Ulf Erikssons forskning >>>

Verksamhet:
APC Forskning
Publicerad av:
Marie Eriksson
Datum:
2013-02-06