Fokus på rehabteamet i ny utbildning inom neurologi

Publicerad: 2013-07-15

NeuroRehabVill du lära dig mer om hur man kan arbeta i team med rehabilitering vid bland annat amyotrofisk lateralskleros, hjärntumörer, traumatiska hjärnskador och stroke? Då kan högskolekursen "Interprofessionell primärvårdsrehabilitering inom neurologi" vara något för dig!


Målgrupp
Denna kurs vänder sig till dig som arbetar som arbetsterapeut, kurator, logoped eller sjukgymnast i ett neuroteam i primärvården.


Kursinnehåll

  • Interprofessionellt perspektiv vid neurologisk rehabilitering. 
  • Grundläggande anatomi och patofysiologiska mekanismer i nervsystemet. 
  • Orsaker, funktionsnedsättningar, funktionshinder och rehabilitering vid neurologisk sjukdom och skada.
  • Rehabilitering ur ett socialt- och psykosocialt perspektiv.
  • Etiska aspekter ur ett patient- och närståendeperspektiv.


Kursupplägg

Undervisningen genomförs med föreläsningar, seminarier samt gruppdiskussioner på kurswebben. Dessutom individuella uppgifter inklusive examinationsuppgifter.
Föreläsare på kursen företräder olika professioner inom hälso- och sjukvården.


Behörighet
Kandidatexamen i arbetsterapi eller sjukgymnastik, logoped- eller socionomexamen. Därutöver krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkända betyg.


Ansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet. Kursen ges i samarbete mellan Sektionen för allmänmedicin (CeFAM), Sektionen för arbetsterapi, Sektionen för sjukgymnastik, Sektionen för socialt arbete.


Tid och plats
Kursen startar den 11 oktober 2013. Karolinska Institutet Campus Syd, Huddinge. Alfred Nobels allé 12, Plan 6, sal 615 CeFAM. Övriga datum: 24/10, 12/11, 16/12 samt 4 tillfällen våren 2014. Kursen pågår alla datum kl.9.00-16.30. 


Pris
11 000 kronor för verksamheter med vårdavtal med SLL och 15 000 kronor för övriga. Antal platser är 30.

Mer information
Anne Claesson, kursansvarig
E-post: anne.claesson@sll.se
Tel: 08-524 88 676 
Sverker Johansson, kursledare 
E-post: sverker.johansson@ki.se
Tel: 070-085 68 53 
Ulla Finati, projektkoordinator Karolinska Institutet Uppdragsutbildning E-post: Ulla.Finati@ki.se
Tel: 08-524 838 91


Anmälan
www.ki.se/uppdragsutbildning Sista anmälningsdag är 2013-09-01 
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Verksamhet:
Övergripande
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Kurator, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Datum:
2013-07-15

Filer