CeFAM får miljoner för goda ideér

Publicerad: 2013-10-09

lampaSex CeFAM-projekt har fått totalt 2,9 miljoner kronor av Stockholms läns landstings projektmedel (PPG). Projekten spänner över områden som sömnproblem, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, D-vitaminbrist, metabol risk vid schizofreni, läkarkonsultation och utbildningsprogram.

 

Projekten för patientnära forskning och utveckling inom primärvård handlar om:

Undersöka om gruppbehandling vid sömnproblem i primärvården är ett alternativ till sömnläkemedel

Hur kan omhändertagandet för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom bli bättre

Undersöka D-vitaminnivåer i olika etniska grupper och studera om det finns något samband mellan D-vitaminnivåer och olika hälsoproblem

Studera om det finns metabol risk vid schizofreni och andra psykossjukdomar

Ta fram en tillförlitlig patientkät som belyser patienters upplevelse av patient-läkarkonsultationen,

Ts fram ett utbildningsprogram för diabetespatienter med invandrarbakgrund

Här kan du läsa mer om projekten i sin helhet >>

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2013-10-09