Förbättra för bensköra - du behövs till ny studie!

Publicerad: 2014-02-18

BenskörPatienter som haft frakturer på grund av benskörhet får sällan den utredning och behandling de behöver. I en ny studie vill vi förbättra omhändertagandet i primärvården för denna ”osynliga” patientgrupp. Nu behöver vi distriktsläkare och distriktssköterskor som deltar.

 

Varannan svensk kvinna och var fjärde svensk man råkar ut för en benskörhetsfraktur under sin livstid. Trots det får många sällan den utredning och behandling de behöver i primärvården.

I en ny studie vill vi ta reda på distriktsläkares och distriktssköterskors uppfattning av hinder och möjligheter kring behandling av patienter med benskörhetsfrakturer och osteoporos i primärvården.

Att delta innebär att du intervjuas i grupp vid ett tillfälle. Ersättning utgår med 999 kronor per deltagare som ett engångsarvode (eventuell skatt betalas av deltagaren).

Gruppen leds av personer som är ansvariga för studien. I gruppen reflekteras  kring omhändertagandet av patienter med tidigare frakturer/osteoporos i primärvården. Intervjuerna görs på Liljeholmens vårdcentral, plan 8.

Gruppen består av 3-8 personer från din yrkesgrupp och tar maximalt 1,5 timme i anspråk vid endast ett tillfälle. Intervjun bandas in utan angivelse av personuppgifter. Du som deltar i studien kommer att få ta del resultaten.

Vill du delta? Kolla in datumen:

Du kan anmäla dig fortlöpande, men senast tre dagar före intervjutillfället.

För distriktsläkare:

tisdag 21 jan, kl 18

tisdag 11 februari, kl 18

onsdag 5 mars, kl 18

 

För distriktssköterskor:
torsdag 30 jan, kl 18
måndag 17 februari, kl 18

För mera information kring studien kontakta:

Anne Claesson eller Päivi Piispanen, Centrum För Allmänmedicin              

Telefon: 08-524 88 676

E-post: anne.claesson@sll eller paivi.piispanen@ki.se

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2014-02-18