"De borde inte gett dödsbesked via sms"

Publicerad: 2014-03-26

AbbeAtt som Malaysia Airlines kommunicera dödsbesked via sms är inte ok. Beskedet behöver ges på ett respektfullt och medkännande sätt och de anhöriga bör få ställa följdfrågor och ges möjlighet att prata om det som hänt. Det menar psykiatrikern Abbe Schulman från CeFAM i en intervju i Dagens Nyheter. Till artikeln

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2014-03-26