Uppdatera dig om undernäring och demens

Publicerad: 2014-09-01

NutritionDemensMat som medicin? Hur utför man klocktestet och MMSE på bästa sätt? CeFAMs uppskattade höstutbildningar om demens och undernäring ger snabbt svar på dessa och många andra frågor. Anmäl dig redan nu!

Har du aktuell kompetens om demens?

Utredning vid demenssjukdom är viktigt och det gäller att i ett tidigt skede hitta dessa patienter. Många av dem söker inte vård trots sina symtom. Symtom som i vissa fall leder till svårigheter att klara sitt vardagliga liv. För att uppdatera dina kunskaper om demens erbjuder vi dig en utbildning som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och patientfall.

Datum: 15/10

Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna genomföra en nutritionsbedömning, sätta in lämpliga åtgärder och vid behov förskriva rätt kosttillägg. Du blir också rustad för att lösa problem som du kan möta i ditt arbete.
 
Datum:24/9 + 19/11
 

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2014-09-01