Möt Doris - ny webbutbildning om äldre med diabetes!

Publicerad: 2015-03-09

DorisLitenEn kort, innehållsrik utbildning för att fylla på kunskaper om äldre personer med diabetes. Så beskriver Monica Pehrsson och Marianne Pegelow vid Akademiskt primärvårdscentrum, APC, den nya webbutbildningen ”Äldre med diabetes”. Utbildningen vänder sig till undersköterskor och vårdbiträden inom hemsjukvård, vårdboenden och hemtjänst.

Direktänk till webbutbildningen – Äldre med diabetes >>

Monica Pehrsson, dietist och Marianne Pegelow, distriktssköterska och diabetessjuksköterska, arbetar båda som vårdutvecklingsledare vid Akademiskt primärvårdscentrum. De har tillsammans med Nouha Saleh Stattin, med dr och sjuksköterska och Karolinska Institutet tagit fram den nya webbutbildningen på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

 Marianne berättar att bakgrunden till projektet är Socialstyrelsens nationella utvärdering av diabetesvården:
– Där framgår att det i vården av äldre personer med diabetes behövs mer utbildning och saknas enhetliga rutiner, säger Marianne Pegelow.

Under 2013 fick därför det Nationella programrådet för diabetes i uppdrag att ta fram ett särskilt vårdprogram. Vårdprogrammet ska ge vägledning till personal som vårdar äldre personer med diabetes inom kommunal omsorg, hemsjukvård och på särskilt boende.

DorismedGÄNG

Monica Pehrsson, Marianne Pegelow och Nouha Saleh Stattin hoppas att så många som möjlig tar tillfället att uppdatera sina kunskaper om äldre personer och diabetes.

Träna kunskaper med hjälp av Doris
Den nya webbutbildningen ska komplettera och stödja tillämpningen av vårdprogrammet. I webbutbildningen får vi följa 83-åriga Doris som har typ 2- diabetes och som flyttar till ett vårdboende. Runt henne finns ett persongalleri med för henne viktiga personer.

Kursen är uppdelad i fyra delar och fokuserar främst på högt och lågt blodsocker, matens betydelse, förebyggande av fotsår och skillnader mellan typ 1- och typ 2-diabetes. Kursdeltagarna får svara på frågor och påståenden löpande under berättelsens gång. En utgångspunkt är att webbutbildningen ska vara tillgänglig och passa målgruppen. Utbildningen tar cirka en timme. För att bli godkänd måste man klara alla frågor – och därefter får man ett intyg.
– Innan vi började gjorde vi fokusgruppsintervjuer på olika äldreboenden och med undersköterskor i hemsjukvården för att ta reda på behov och önskemål, berättar Monica.

Två referensgrupper, en med personal i äldreomsorgen och en med läkare och sjuksköterskor som är med i Nationella programrådet för diabetes, har granskat manuset. Vidare har en testgrupp som representerar målgruppen gjort webbutbildningen.
– Responsen har varit väldigt positiv, säger Marianne.

Arbetet med att ta fram kursen har varit mycket roligt och givande betonar både Monica och Marianne.
– Det har känts viktigt, säger de. Webbutbildningar är framtidens lärande och öppnar möjligheter att nå ut till många fler. Vi hoppas att många får möjlighet att  genomföra utbildningen på sin arbetsplats.

– Webbutbildningen är en metod som väl passar som komplement till lärande, individuellt, i team för dialog och reflektion på arbetsplatsen, säger Eva Henriksen, tillförordnad verksamhetschef för Akademiskt primärvårdscentrum.

Text: Jessica Lindh

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2015-03-09