Fjärde referensgruppsmötet för Regional psykologisk och social krisberedskap - ett samverkansprojekt från MSB och Socialstyrelsen.

Publicerad: 2015-04-23

Deltagare: Representanter från SLL & SLSO (Akutsjukhusen, BUP, Vuxenpsykiatrin, Primärvården), Länsstyrelsen, Kommuner inom Stockholms län, Svenska Kyrkan, Frivillig Organisationer (Svenska Rädda Barnen, Svenska Röda Korset) samt Länspolisen.

Samverkansprojektet består av tre delar:

Delprojekt 1 utgörs av en färdiglagt kartläggning av länets kris- och katastrofberedskap samt en rapport.

Delprojekt 2 är en process som ska leda till en gemensam regional kris- och katastrofplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse. Arbetet utgår från kartläggningen och med hjälp av referensgruppmedlemmarna vill vi få fram ett underlag till en handlingsplan.

Delprojekt 3, en lärande katastrofövning som genomförs Hösten 2015.

Verksamhet:
Kris- och katastrofpsykologi
Ämne:
Kris- och katastrofpsykologi
Målgrupp:
Annat
Publicerad av:
Monika Scott Näslund
Datum:
2015-04-23