Träff för Sakkunniggrupp

Publicerad: 2015-09-18

Tredje träffen för sakkunniggruppen i projektet  "Samverkan i länet gällande psykologiskt och socialt stöd".

Sakkunnigruppen består av representanter för;

Stockholms läns landsting: PKL, Vuxenpsykiatrin, Barn- och Ungdomspsykiatrin, Primärvården samt EKMB, Kommunerna i länet, Polis, Svenska kyrkan, Islamiska förbundet, Röda Korset, Rädda barnen

Verksamhet:
Kris- och katastrofpsykologi
Ämne:
Kris- och katastrofpsykologi
Målgrupp:
Annat
Publicerad av:
Monika Scott Näslund
Datum:
2015-09-18