Motiverande samtal plockar även fram kollegers drivkraft

Publicerad: 2015-10-05

Nina NabblitenWEBBNina Nabb, gruppchef på Rehab Nordost i Täby, har nyligen gått MI-ambassadörsutbildning. Nu använder hon Motiverande samtal, MI, som arbetsverktyg i samtal med patienter och personal.
– Jag har börjat lägga mina färdiga lösningar åt sidan och börjat lyssna, säger hon.


Nina, som i grunden är dietist, började sin egen MI-resa genom att gå en tvådagars MI-utbildning för några år sedan.
– Då var jag inte införstådd med vad MI var, det kändes lite flummigt. Jag tänkte ”det här gör jag väl redan?”.

Men när hon gick en MI-kurs som ger 7, 5 högskolepoäng, som erbjuds av Akademiskt primärvårdscentrum, APC och Karolinska Institutet, KI, började hon förstå att metoden inte bara handlade om att ställa rätta frågor - utan att lyssna, reflektera och sammanfatta. Och det utan att sätta orden i munnen på den man talar med.
– Det var så häftigt när det föll på plats! säger hon med ett leende.

Nu har MI blivit ett arbetsverktyg, som hon använder regelbundet både i sina samtal med patienter och med personal.
– Jag har börjat lyssna. Även om jag har ett mål, en teoretisk lösning på samtalet är det inte jag som ska styra ditåt, utan det ska den som jag pratar med göra. Utmaningen är att lägga min lösning åt sidan och verkligen lyssna på min medarbetare eller patient. Många gånger sitter de inne med lösningen, det gäller bara att förstärka deras tankar.

Bra stöd i medarbetarsamtal
Nina är sedan januari i år chef över en personalgrupp bestående av arbetsterapeuter, logopeder, sjukgymnaster och kuratorer. Hon har funderat en del över hur hon skulle förstå vad personalen pratade om på medarbetarsamtalen, eftersom de tillhör olika professioner.
– Där har jag verkligen blivit hjälpt av MI. Oftast är det medarbetaren som har kunskapen om vad det är som fungerar och inte fungerar i deras arbete. Mitt jobb är att underlätta för dem, inte att veta alla yrkesspecifika termer. Jag ska inte ensam styra som chef utan guida dem på vägen.

Hon upplever att hon har fått bra återkoppling från personal och patienter, att de säger att hon är en bra lyssnare. Och hon känner själv att hon har lärt sig ett nytt mönster.
– Mina samtal har blivit kortare, mer innehållsrika och leder ofta till mycket bättre resultat och handlingsplaner.

Syftet med MI-ambassadörsskapet är att kvalitetsäkra MI i verksamheten genom att coacha och vägleda kollegor. Nu när Nina både är enhetschef och MI-ambassadör - hur kommer det fortsatta arbetet med MI fortskrida på enheten? Jo, till att börja med fick enheten en MI-introduktion från APC under våren och Nina har fått ett värdefullt bollplank i en kollega som också har gått MI-utbildning.
– Jag har varit med min personal på patientbesök och lyssnat på samtalen. Många har ju mycket MI i sina samtal utan att de har tänkt på det, där har jag försökt förstärka dem i att de pratar MI.

Nästa steg blir förhoppningsvis att se till att studenterna som kommer till enheten både får koda samtal och få, samt ge, feedback till andra hur mycket MI de pratar med patienterna.
– Det finns ingen genväg, ju fler patienter du pratar med, desto bättre blir du och ju bättre flyter samtalet. MI är färskvara, en kunskap som man måste hålla levande.

Hon avslutar med ett tips till dem som tvekar inför MI:
– Prova. Det funkar inte att säga att man inte har tid. När du väl använder MI i samtalen går samtalen så mycket snabbare och blir mer inriktade. MI är inte svårt. Kan jag så kan alla.

 Motiverande samtalWEBB

Susanne Hellström (till vänster) och Liselotte Kuehn Krylborn (till höger) ingår i MI-teamet på Akademisk primärvårdscentrum

Susanne Hellström och Liselotte Kuehn Krylborn, kursledare på Akademisk primärvårdscentrum, är två av dem som utbildat Nina till MI-ambassadör. De betonar att grundförutsättningen för att behålla och utveckla sina MI-kunskaper är fortsatt coachning och handledning.
– MI är ganska lätt att förstå teoretiskt. Men det är bara genom regelbunden träning och återkoppling som vi får kvitto på kvalitén på samtalet, och som vi kan säkerställa att det verkligen är MI, säger Susanne.

Därför erbjuder det erfarna och utbildade MI-teamet på APC fortsatt handledning och coachning genom ett flertal MI-kurser. De som går poängutbildningen, får precis som Nina, möjlighet att utbilda sig till MI-ambassadör.
– Tanken är att ambassadörerna ska finnas tillgängliga och nära i verksamheten. Att kollegorna ska kunna få direktfeedback i stunden och att det inte ska vara komplicerat, ta mycket tid eller bli kostsamt för verksamheterna, säger Susanne.

Det satsas mycket tid och pengar på att grundutbilda personalen i MI, men inte på fortsatt coachning och handledning i metoden, menar Susanne och Liselott.
– Dels beror det på bristande kunskap om behovet av handledning. Dels så saknas en tradition att gå på handledning när det gäller ett flertal professioner inom vården. Här måste vi tänka om, nu när samtalet har blivit en sådan viktig del av behandlingen.

– MI är en av de evidensbaserade samtalsmetoder som man ser ger förändring. Det är en metod som sparar tid eftersom man fokuserar på det som är viktigt. Även korta samtal ger god effekt. Vi har inte tid att inte använda MI, avslutar Liselott och Susanne.

Text och foto: Jessica Lindh
Illustration: Daphne Macris

FAKTA: Motiverande samtal
”Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil i syfte att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring” (William R. Miller & Stephen Rollnick ”Motiverande samtal . Att hjälpa människor till förändring”)


Vi är MI-teamet
Susanne Hellström, Liselotte Kuehn Krylborn, Sofia Trygg Lycke, Anne Claesson, vårdutvecklingsledare och utbildare i MI, medlemmar i det internationella utbildningsnätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Följande kurser i Motiverande samtal erbjuds, klicka på länkarna:
Grundkurs i Motiverande samtal, MI

Motiverande samtal, , MI i grupp

MI-forum

Bli MI-ambassadör

MI-ambassadörsforum (Nyhet 2016)

En-dagskurs i Motiverande samtal, MI med barn, ungdomar och föräldrar

Motiverande samtal med patienter i primärvård 7, 5 hp: Mer information och aktuella datum kommer inom kort

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2015-10-05