Sveriges största vårdpris till internetbehandling mot hälsoångest och social fobi

Publicerad: 2016-11-24

erikAthenapriset - sjukvårdens största pris till klinisk forskning - går i år till psykologen och AVC-samordnaren Erik Hedman med kollegor. De belönas för ett flertal studier som visat att internetbaserad KBT-terapi är effektivt för personer med hälsoångest och social fobi.

 


Hälsoångest (en stark och ihållande oro för den egna hälsan) och social fobi (en överdriven rädsla att bli granskad och negativt bedömd av andra) är vanliga psykiska problem som leder till stort lidande för de drabbade, höga samhällskostander och utmaningar för sjukvården.

På Gustavsbergs akademiska vårdcentral, som är mönsterbildande för hur evidensbaserad vård av psykisk ohälsa kan bedrivas i primärvården, finns Erik Hedman – psykolog, docent och AVC-samordnare. I en serie kliniska studier har han och kollegor vid Gustavsbergs akademiska vårdcentral, Psykiatri Sydväst, Karolinska institutet, Stockholms universitet och IT-företaget Chorus visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet är en fungerande behandling för hälsoångest och social fobi. Studierna har genomgående visat mycket goda behandlingseffekter för de över 1 000 patienter som fått behandling.

För sina fynd tilldelas de nu Athenapriset. Ett pris som lyfter fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet som sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Bakom utnämningen står Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech, Vetenskapsrådet och tidningen Dagens Medicin. Enligt juryn är projektet ett utmärkt exempel på hur innovation, ny teknik, klinisk forskning på hög vetenskaplig nivå och samverkan mellan engagerade aktörer kan bidra till att öka tillgängligheten och livskvaliteten för patienterna.

Priset delas ut av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, den 28 november.
– Det känns otroligt roligt och hedrande. Det är ett viktigt erkännande av att klinisk behandlingsforskning vid psykisk ohälsa är en hög prioritet i samhället, säger Erik Hedman som är ansvarig forskare för projekten.

Öppnar nya möjligheter
Gemensamt för de flesta drabbade av hälsoångest och social fobi är att de har haft problemen länge. Många är i åldern 35–40 år och arbetar, men känner att det blivit allt svårare att sköta jobbet eller att nära relationer blir lidande därför att ångesten är så stark.
– Vid hälsoångest kan det gå så långt att man är helt övertygad om att man är dödligt sjuk i exempelvis cancer, säger Erik Hedman.

 Att erbjuda internetbaserad KBT-behandling är en möjlighet att sänka tröskeln för att våga söka hjälp.
– En del drar sig för att söka behandling eftersom man kanske skäms över de besvär man har och ibland kan det faktiskt vara lättare att inte möta en psykolog öga-mot-öga när man berättar om sina svårigheter, säger Erik Hedman.

 Terapi via internet öppnar även för att erbjuda beprövad, effektiv behandling för fler.
– Tillgången till KBT-terapeuter är fortfarande knapp – inte minst i primärvården. Vår metod skulle mycket väl kunna fungera som ett komplement till annan behandling som erbjuds på vårdcentralen, menar Erik Hedman. En stor fördel med Internetbehandling är att varje behandlare kan ha fyra gånger fler patienter i samtidig behandling jämfört med sedvanlig KBT.

Den internetbaserade behandlingen går bland annat ut på att gradvis närma sig det man är rädd för, utan att söka vård omedelbart. Exponering är den tuffaste delen av behandlingen. Då ska patienten aktivt söka upp situationer som kan utlösa ångesten.
– Vid behandling av hälsoångest kan det handla om att läsa om människor som drabbats av svåra sjukdomar, besöka kyrkogårdar och sjukhus eller att se sjukhusdraman på tv, säger Erik Hedman.

Han betonar att det är patienten som gör det tuffa jobbat i behandlingen, inte datorn. Den som genomgår behandlingen har dock hela tiden tillgång till en psykolog som ger stöd och återkoppling via textmeddelanden.
– Patienten är aldrig helt utelämnad, utan har alltid sin ”egen” psykolog som har ansvarar för behandlingen, säger Erik Hedman.

Förutom äran får vinnaren av Athenapriset ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.
– Pengarna är ett mycket välkommet tillskott till en pågående forskningsstudie där vi jämför effekten av Internetbaserad KBT med sedvanlig KBT vid hälsoångest, säger Erik Hedman.

Text: Daphne Macris
Porträttfoto: Annika Sonnenstein

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2016-11-24