Miljoner för goda ideér

Publicerad: 2016-11-24

pengaregnWEBBSju APC/AVC-projekt har fått totalt 3,1 miljoner kronor av Stockholms läns landstings projektmedel (PPG) och så kallade ALF pedagogikmedel. Projekten spänner över områden som läkemedelsrelaterad sjuklighet bland äldre, träning för sköra äldre, gruppbehandling för personer med sömnbesvär, kronisk rygg/bäckensmärta, interprofessionellt lärande och internetbaserade utbildningsprogram.

Projekten handlar om:

  1. Njurfunktionens betydelse för läkemedelsrelaterad sjuklighet hos äldre i primärvård
  2. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för fibromyalgi
  3. Gruppbehandling av patienter med sömnbesvär i primärvården: ett alternativ till sömnläkemedel?
  4. Prediktorer för kronisk rygg/bäckensmärta efter förlossning
  5. Personcentrerad preoperativ träning för att minska risken för komplikationer och ge kortare vårdtider för sköra äldre personer
  6. Utveckla modell för bedömning av interprofessionell kompetens och professionalism hos studenter i vårdens vardag
  7. Modell för e-lärande för studenter i verksamhetsförlagd utbildning i primärvården med användning av flera IT-verktyg

Här kan du läsa mer om projekten i sin helhet >>

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2016-11-24