Spirometrilyftet - nytt program för AVC:er i sydväst!

Publicerad: 2016-12-09

LungkontrollI februari går startskottet för Spirometrilyftet. Ett helt nytt utbildningsprogram för dig som arbetar inom AVC-nätverken Liljeholmen och Huddinge/Flemingsberg. Syftet är att förbättra vård och kunskapsläge kring diagnostisering av astma, allergi och KOL. Programmet är ett paketerbjudande med nationellt spirometrikörkort, platsbesök och inspirationsdag.

Bakom satsningen står enheten för Vårdgivarstöd, Stockholms läns landsting och Akademiskt primärvårdscentrum, APC.

Anmäl dig redan nu till att delta i Spirometrilyftet, start  21-22/2, klockan 9.00-16.30.

Målgrupp     
Sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, distriktsläkare och ST-läkare som är verksamma på vårdcentraler inom AVC-områdena Liljeholmen och Huddinge/Flemingsberg.

Innehåll   

  • Att kunna ta ut data från den egna enheten för att följa och mäta astma och KOL-relaterade värden
  • Utbildning i Nationellt Spirometrikörkort
  • Utbildningsbesök på varje enhet med genomgång av checklista samt egna önskemål.
  • Inspirationsdag med interprofessionellt inslag, med tema ”Astma och KOL i primärvården”                                  

Lärandemål

  • När undersökning med spirometri är indicerad, hur man utför spirometri samt tolkning av resultat
  • Patientinformation och undervisning i samband med en spirometri
  • Hur ökad spirometrikompetens kan bidra till förbättrad interprofessionellt samarbete
  • Hur lokalt nätverkande kan bidra till fortsatt professionell utveckling
  • Hur följa sina resultat med hjälp av databaser

Plats    
Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23, Flemingsbergs campusområde

Datum       
21-22/2 eller 7-8/3, kl 9.00-16.30

Kostnad           
2 400 kr per person, exklusive moms

Anmäl dig här >>

Välkommen!

Vårdutvecklingsledarna inom astma och KOL vid Akademiskt primärvårdscentrum, APC
Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, e-post: hanna.sandelowsky@sll.se
Maria Rosengren, distriktssköterska, e-post: maria.rosengren@sll.se
Björn Stridh, specialist i allmänmedicin, e-post: bjorn.stridh@sll.se
Marianne Eduards, leg sjuksköterska, e-post: marianne.eduards@sll.se

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2016-12-09