Samsjuklighet får ett ansikte – och en kropp

Publicerad: 2017-06-13

LEnnartMArinaLitenEn virtuell 3-D modell av människokroppen ska ge bättre överblick över hälsoproblem och förbättra omhändertagandet av multisjuka personer i primärvården. Det hoppas Marina Taloyan vid APC och Lennart Carlsson på KI och initativtagare till ett nytt forskningsprojekt. I höst ska en prototyp testas på tre Akademiska vårdcentraler.


Många patienter som söker hjälp i primärvården har flera sjukdomar samtidigt. Detta gäller fram för allt bland äldre personer. Att få en samlad bild över hälsotillstånd är viktigt, komplext och svårt, bland annat för att dagens patientjournaler endast ger en begränsad överblick över patientens hälsa. Nu vill forskare vid Karolinska Institutet och Akademiskt primärvårdscentrum komplettera den text- och sifferbaserade journalen med ett utökat gränssnitt med hjälp av modern informationsteknik – en tredimensionell datoravbildning av människokropp. Den ska snabbt, enkelt och överskådligt visualisera det samlade hälsotillståndet, vilket kan underlätta och förbättra för både behandlare och patient under själva besöket.

Lennart Carlsson, en av initiativtagarna, är förväntansfull.
– Det kan bli ett hjälpmedel som kan bidra till att minska risken för fragmentariskt hantering av besvär och sjukdom, och bli ett bättre beslutsunderlag för läkarna, hoppas Lennart Carlsson.

Information från journalen omvandlas till bild
Projektet, kallat ”Patientcentrerad visualisering av journaldata” görs i nära samarbete med RISE inom Näringsdepartementet och Linköpings Universitet. Det finansieras delvis av Visual Sweden som främjar innovation och tillväxt inom visualisering och bildanalys.

Idén bygger på den mänskliga hjärnans oslagbara förmåga att tolka bilder. Genom att omvandla data till bilder, kan stora mängder information bli enkel att överblicka, förstå och använda. Den viktigaste hälsoinformationen om en patients hälsotillstånd, åkommor och medicinering hämtas automatiskt från journalen som samlas i en tredimensionell bild av en verklighetstrogen människoliknande figur. I gränssnittet är det även tänkt att en tidsaxel ska visualisera patientens sjukdomshistoria och hur tillståndet förändrats över tid.
– Instrumentet ska vara utformat så att det kan förstås och tolkas av både läkare och patient och kunna engagera patienten i den egna vården. Tekniken finns redan på olika håll i samhället, men ska nu få sin anpassning och tillämpning inom primärvården, säger Marina Taloyan vid Akademiskt primärvårdscentrum.

Mer tid över för att samtala
Tanken är även att frigöra mer tid för mötet mellan vårdgivare och vårdtagare. Del av tid som i dag spenderas med att leta i olika fält i den medicinska journalen kan istället användas till dialog med patienten.
– Möjligheten att få beskriva sina besvär och med hjälp av bilder få förklaringsmodeller i den mån det är möjligt är avgörande för patientens trygghet, förtroende och följsamhet till ordination. Inte minst kan det underlätta för patienter som inte kan språket, säger Lennart Carlsson och fortsätter:
– På sikt hoppas vi även att patienten på ett enkelt sätt ska kunna se kommande behandlingar, förändringar över tid och andra visualiseringar.

Intervjuer är igång med både patienter och vårdpersonal, och under hösten ska en prototyp tas fram. Den ska sen testas på tre Akademiska vårdcentraler och två vårdenheter inom Region Östergötland.
– Projektet kan även bli ett komplement till satsningar som görs för att öka patientens inflytande och insyn i sin egen vårdsituation, avslutar Marina Taloyan.

Text & foto: Daphne Macris

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2017-06-13