Samlingsplats för utvecklingsfrågor!

Publicerad: 2017-06-23

Evaapc Primärvården i stockholms län står inför nya spännande förändringar – att möta invånarnas behov och förväntningar i vår snabbt växande multikulturella storstad. Där har Akademiskt primärvårdscentrum och de åtta AVC-nätverken en viktig roll som samlingspunkt för utbildning och utvecklingsfrågor.


Tillsammans med er vill vi på APC vara en aktiv part för att bidra till utveckling och nytänkande. De åtta AVC-nätverken, som servar alla SLL:s primärvårdsenheter (oavsett driftsform), har nu blivit en naturlig samlingspunkt för FoUU. Ett stort antal utbildningar, utvecklingsprojekt, seminarier och workshops har genomförts under våren och fler planeras i höst. Ett flertal doktorander från vårdens alla yrkesområden har registrerats, och fler är på gång. Är du intresserad eller undrar hur en forskarbana kan se ut eller skulle vilja vara med i något forskningsprojekt – ta kontakt med din lokala AVC-samordnare.

Pedagogiska projekt och handledarutbildningar pågår på varje AVC för att öka kvaliteten på handledning och det interprofessionella lärandet. Med interprofessionellt lärande kan vi bygga starkare och tryggare interprofessionella arbetsteam. Ju mer kunskap om modern handledning, desto mer stimulerande och roligare blir det att handleda. Varje gång som vi handleder en student skärper vi både våra kunskaper och ifrågasätter det vi gör i praktiken. Är det vi gör i praktiken byggt på senaste evidens? Det blir ett lärande både för den som handleder och för studenten. Varje möte med en student är ett möte med en potentiell ny medarbetare.

AVC väcker fortfarande stort intresse även utanför SLL. Många nationella och internationella studiebesök tas emot. Dessa studiebesök är utmärkta tillfällen för att knyta nya kontakter och för påfyllnad av nya idéer om hur man kan göra annorlunda för att nå utveckling. Alla intresserade är hjärtligt välkomna vid dessa tillfällen.

Under året har vi breddat samarbetet med sektionerna på NVS vid KI, det vill säga sektionen för omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, socialt arbete samt sektionen för allmänmedicin och primärvård. Detta för att stärka hela primärvården. Alla behövs. Flera viktiga projektplaner, för forskning eller utveckling håller på att tas fram. Det är stimulerande att vi nu mer än tidigare möts över professionsgränserna och tar fram viktiga interprofessionella forskningsprogram. Intresserad? Ta kontakt med din AVC-samordnare.

I vår har vi på APC kunnat välkomna CaPrim, ett nytt kunskapsteam inom cancerområdet. Teamet arbetar på uppdrag från Regionalt Cancercentrum, RCC. Uppdraget är bland annat att informera och utbilda om standardiserade vårdförlopp (SVF), primärvårdsanpassa (SVF) samt problem- och behovsinventering. Teamet erbjuder nu varje AVC-område informations- möten om satsningen. I höst kommer ytterligare ett kunskapsteam till APC, Våld i nära relationer. Teamet kommer att arbeta både med hälso- och sjukvården, kommunerna, frivilligorganisationer och andra som kan vara berörda. Närmare presentation av båda teamen kommer att ske i varje AVC-nätverk, på vår webbplats och via brev. Håll utkik efter detta under hösten. Övriga APC:s kunskapsteam fortsätter att samverka med processerna inom Värdelyftet.

Gemensamt kan vi stärka primärvårdsutvecklingen att möta Stockholmarnas behov av en högkvalitativ primärvård där praktisk, klinisk behandling bygger på modern forskning. Bara tillsammans kan vi få ordentliga forskningsmedel för att bygga ut en väl fungerande och evidensbaserad primärvård. Genom att fler är med kan en större del av forskningsmedlen gå till primärvården. Forskning måste följa patientens väg i hälso- och sjukvården, därför borde huvudelen av forskningsmedlen ligga i primärvården. Att samarbeta i vårdprocesser är avgörande för att nå dit. Patientens vårdprocess är främsta fokus och inte i vilka ”hus” vi befinner oss i. Att våga tänka nytt är en utmaning. Det enda vi vet om framtiden är att om vi gör som vi alltid har gjort, så blir det som det alltid har varit.

Sist men inte minst: Akademiskt primärvårdscentrum flyttar i augusti. Vår nya adress är: Torsplan, Solnavägen 1 plan 6. Vi ser också fram emot att få träffa er på den Nationella primärvårdskonferensen i september.

Eva Henriksen, verksamhetschef

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2017-06-23