Forum om att utveckla diabetesvården - tillsammans

Publicerad: 2017-09-14

TillsammansVälkommen till en spännande eftermiddag om interprofessionell samverkan i diabetesvården där kompetensen hos primärvårdens personal spelar en betydelsefull roll. På agendan står: allmänläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet, teamet som arbetar mot gemensamma mål, vi vill vara delaktiga - råd och tips till vården från personer med diabetes, samt panelsamtal. Datum och tid? 28 november kl 13.00-16.30. 

Målgrupp
Alla yrkeskategorier som arbetar med diabetes i primärvården

AGENDA:
Allmänläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet 
Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, doktorand 

Teamet som tillsammans arbetar mot gemensamma mål
Kaija Seijboldt, diabetessjuksköterska 

Vi vill vara delaktiga! - råd och tips till vården från personer med diabetes
Karin Fryksäter och Mats Loqvist 

Paneldiskussion – Vad fungerar bra i samverkan? Vad fungerar mindre bra? Hur kan vi bli bättre?

Plats:
Wennergren center, Sveavägen 166,  113 46 Stockholm

Tid: 28 november kl 13.00–16.30, kaffe/frukt serveras under eftermiddagen

Anmälan:
Senast 16 november till kaija.seijboldt@sll.se eller ann.lindstrom@sll.se

Arrangör:
Kunskapsteam Diabetes, Akademiskt primärvårdscentrum

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2017-09-14