AVC bjuder in till FoU-konferens i november

Publicerad: 2017-09-14

FoUkonferensÄr du intresserad av utvecklingsarbete, nya arbetssätt och forskning i primärvården? Boka då redan nu in den 21 november i almanackan. Då bjuder AVC St:Erik in dig som arbetar i primärvården och är intresserad av FoU-frågor. Bidra med eget fördjupningsarbete eller kom och lyssna och träffa kollegor. Välkommen!


Som en del av det långsiktiga forsknings- och utvecklingsarbetet anordnar den lokala FoU-gruppen vid AVC S:t Erik en FoU-konferens för alla som arbetar i primärvården i Stockholms län. Sprid och presentera ett fördjupningsarbete eller förbättringsprojekt på minst avancerad nivå (D-nivå) eller kom och lyssna på kollegor.

För vem: Konferensen är öppen för alla medarbetare inom primärvården.

När: Tisdagen 21/11, kl 08.30-12.15.

Plats: AVC S:t Erik, Fleminggatan 24, Stora konferensrummet, plan 2, 112 26 Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig till: panos.papachristou@steriksvardcentral.se, senast den 15/11.

Vill du lämna in ett arbete/bidrag? Bidraget ska vara inlämnat senast den 15 oktober 2017 och skickas in via följande webbformulär: https://goo.gl/forms/rQDT7nDPpWqBipvq2

Utforma ditt bidrag enligt följande:
Maximalt 1 A4
Redogör kort för ditt arbete under rubrikerna ”Introduktion”, ”Metod”, ”Resultat”och ”Diskussion”
Ange även i vilket sammanhang du genomfört ditt arbete, tex. ”Magisteruppsats, D-uppsats,
ST-projekt, fördjupningsarbete inom avancerad högskolekurs”’

Bifoga även din PPT i PDF format till mailadressen som anges på anmälningsformuläret, se ovan.

Besked om antagning eller revision av abstract lämnas av expertgruppen senast den 31 oktober 2017.

Presentationer av inlämnade bidrag/arbeten
Forsknings-och utvecklingsresultat ska redovisas muntligt, max 20 minuter som efterföljs av diskussion ledd av en moderator Panos Papachristou (spec.allmänmedicin, med.dr och AVC-samordnare.

Hantering av inskickade bidrag:
En expertgrupp granskar, godkänner och väljer ut de inskickade arbetena:
Expertgruppen består av:
Panos Papachristou (spec. allmänmedicin, med.dr, AVC-samordnare
Karin Österberg (leg. sjukgymnast, adjungerad klinisk adjunkt, KI/NVS)
Christina Kaijser Alin (leg. sjukgymnast, specialist i äldres hälsa, doktorand KI/NVS)
Sofia Stråth (distriktsjuksköterska, adjungerad klinisk adjunkt, KI/NVS)
Elisabeth Bos-Sparén (distriktsjuksköterska, med dr, klinisk högskolelektor, ESB högskola

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2017-09-14