Interprofessionellt forum om att utveckla diabetesvården

Publicerad: 2017-10-30

DialogVälkommen till en spännande eftermiddag den 28/11 om interprofessionell samverkan i diabetesvården där primärvårdspersonalens kompetens spelar en betydelsefull roll. På programmet står bland annat: distriktsläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet, teamet som arbetar mot gemensamma mål, råd och tips till vården från personer med diabetes och panelsamtal. Anmäl dig här >>

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2017-10-30