Vill du leda vårt nya team: våld i nära relationer?

Publicerad: 2017-11-13

Akademiskt primärvårdscenter söker dig som vill leda och vidareutveckla kunskapsteamet om våld i nära relationer. Teamet ska bidra till att öka hälso-och sjukvårdens och tandvårdens förutsättningar att upptäcka, bemöta och agera i ärenden där det förekommer, misstänkts eller har förekommit våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 30 november.  

I uppdraget ingår att:  

 • planera, samordna och genomföra utbildning, fortbildning och nätverksträffar för medarbetare inom hälso-och sjukvård och tandvård 
 • initiera och bedriva verksamhetsnära klinisk forskning i samverkan med relevanta aktörer   
 • sammanställa och sprida information och kunskap om våld i nära relationer i relevanta kanaler och forum  
 • vidareutveckla och följa upp styrdokument och riktlinjer i samverkan med relevanta aktörer  
 • stödja i framtagande, vidareutveckling och implementering av lokala rutiner och styrdokument 
 • bidra till utveckling av samverkan mellan hälso- och sjukvård och tandvård och andra relevanta aktörer  
 • aktivt följa nationell och internationell FoUU inom området och tillgängliggöra kunskap och forskning om våld i nära relationer 
 • vara ett expertstöd inom området för hälso-och sjukvården och tandvården  
 • samverka med hälso- och sjukvården, universitet och högskolor 
 • stödja och handleda projekt, utveckla modeller och verktyg samt erbjuda analysstöd 
 • samverka med övriga kunskapsteam inom APC, de akademiska vårdcentralerna och andra centrumbildningar inom SLL.   

Som enhetschef leder du arbetet med att nå kunskapscentrumets uppdrag och mål. Du ansvarar för den operativa verksamheten på uppdrag av verksamhetschef. Du ingår i ledningsgruppen för Akademiskt primärvårdscentrum och rapporterar till verksamhetschef.  

Vi söker dig som har: 

 • erfarenhet av kliniskt utvecklingsarbete inom relevant område 
 • erfarenhet som chef med förståelse för att leda i en politiskt styrd organisation 
 • goda ledaregenskaper med förmåga att stimulera till utveckling av verksamheten tillsammans med medarbetare och andra intressenter  
 • förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat som grund för delaktighet, engagemang och samskapande  
 • erfarenhet av FoUU inom vård, socialtjänst eller liknande verksamhet är meriterande. 
 • relevant akademisk utbildning

LÄS MER OM TJÄNSTEN OCH ANSÖK HÄR >>

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2017-11-13