Ny webbutbildning i om våld i nära relationer

Publicerad: 2017-11-21

VåldinäraRelationerVåld i nära relationer är ett folkhälsoproblem – där utsatthet för våld kan påverka hälsan på både kort och lång sikt. I en ny webbutbildning får du som möter patienter som kan vara våldsutsatta grundläggande kunskap om våld i nära relationer och hur det kan påverka hälsan hos den utsatta. Utbildningen är producerad av APC:s nya kunskapsteam "Våld i nära relationer".

Webbkursen är kostnadsfri, tar cirka 55 minuter att genomföra och består av fyra avsnitt. Ett femte avsnitt riktar sig till chefer. Efter genomförd kurs kan du skriva ut ett kursintyg.

Till webbkursen >>

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2017-11-21