Kampanj för att förändra våldsamt beteende startar!

Publicerad: 2018-01-18

KampanjVåldFredag den 19 januari lanserar Länsstyrelsen i samarbete med många aktörer kampanjen ”Välj att sluta” som vänder sig till den som utövar våld.
- Kampanjen sätter fokus på att det går att förändra ett våldsamt beteende. Det tar tid och är ingen enkel uppgift, men det finns hjälp att få, säger Carina Gyllner Bergmark på APC:s Kunskapsteam Våld i nära relationer, och en av aktörerna bakom kampanjen.

Insatsen syftar till att fler personer som utövar våld mot en närstående ska söka hjälp för sitt våldsamma beteende. Kampanjen, som bland annat består av bland tryckt material, quiz och filmer, riktar sig i första hand till personer som lever i en relation där de utövar våld eller riskerar att använda våld.

Bakom insatsen står Länsstyrelsen i Stockholm län, i samarbete med Stockholms läns landsting (bland annat APC), Operation Kvinnofrid, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Kriminalvården region Stockholm, Polisen region Stockholm och länets alla 26 kommuner.

Carina Gyllner Bergmark, socionom och vårdutvecklingsledare vid Akademiskt primärvårdscentrum, APC, har arbetat i över 10 år med frågor som rör våld i nära relationer. Hon ser mycket positivt på den nya kampanjen och tycker att det är viktigt att kunna hjälpa de som använder våld.
- Naturligtvis behöver vi inom hälso- och sjukvården uppmärksamma vuxna och barn som är utsatta för våld av närstående, så att de kan få stöd och hjälp i sin situation men för att våldet ska upphöra behöver vi också motivera de som använder våld att söka stöd och hjälp – det går att förändra ett våldsamt beteende,

Mer om kampanjen kan du läsa på information www.operationkvinnofrid.se och www.valjattsluta.se

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-01-18