Heldag om cancer - för dig som arbetar i primärvården

Publicerad: 2018-01-31

BracancervårdI Sverige insjuknar cirka 60 000 patienter i cancer varje år. Mer än 70 procent av dessa upptäcks inom primärvården. Välkommen till en heldag som tar upp de stora cancergrupperna och hur man kan använda standardiserade vårdförlopp med fokus på tidig upptäckt, riskfaktorer och behandling. Under dagen får du även höra patienter berätta om sin cancerresa.


Utbildningen är ett samarrangemang mellan CaPrim (Nätverk Cancer i primärvården) och RCC (Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland) inom ramen för standardiserade vårdförlopp (SVF). Den ges vid två tillfällen:

18/4, kl. 8.15-16.30 eller 25/4, kl. 8.15-16.30.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här >>

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-01-31