KI:s pedagogiska pris till APC-medarbetare

Publicerad: 2018-07-03

LenaNilssonLitenGrattis till professor Lena Nilsson-Wikmar, vid KI och APC, som tilldelats KI:s pedagogiska pris. Priset delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. 

Juryns motivering:
Lena Nilsson-Wikmar är professor i fysioterapi med inriktning utbildning vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Hon har under många år bedrivit ett excellent pedagogiskt ledarskap inom KI:s utbildnings-verksamhet, bland annat som programdirektorför masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap samt som GUA på NVS, dvs. som ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Lena Nilsson-Wikmar valdes 2011 in som ledamot i den då nyinrättade Pedagogiska akademin där hon nu också är ordförande.

Lena Nilsson-Wikmar har vidare haft ett starkt engagemang i uppbyggnaden av klinisk undervisningsavdelning (KUA) och klinisk undervisningsmottagning (KUM) samt av de akademiska vårdcentralerna (AVC). Lena Nilsson-Wikmar är en mycket omtyckt lärare med stor erfarenhet av undervisning på olika utbildningsnivåer. Hon var pionjär i att använda studentaktiverande metoder och har även varit drivande gällande interprofessionell utbildning och implementering av genusperspektiv i utbildningen. Lena Nilsson-Wikmar sätter alltid studenterna i centrum och genom det innovativa sätt hon utformar undervisningen på, får hon studenter och doktorander att ta ansvar för sitt eget lärande.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-07-03