Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Publicerad: 2018-08-14

De senaste åren har en snabb utveckling skett inom behandling av typ 2-diabetes. För att uppnå individuella behandlingsmål behövs i många fall andra diabetesläkemedel utöver metformin och/eller insulin. Denna industrioberoende kurs ger dig som ST-läkare i allmänmedicin uppdaterad kunskap om rekommenderationer kring behandlingsstrategier vid typ 2-diabetes.

Kursdatum: 25-26/9, kl. 8.30-16

Läs mer och anmäl dig här >>

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-08-14