Workshop om våld mot äldre

Publicerad: 2018-11-06

Våld mot äldre i nära relation är ett samhällsproblem, enligt WHO ett folkhälsoproblem, som få vill kännas vid. Förutfattade meningar och brist på kunskap försvårar många gånger för äldre utsatta att få den hjälp de har rätt till. Den 30 november  lyfts denna problematik och möjliga vägar framåt. Det är ett sammarrangemang mellan Länstyrelsen, FoU-verksamheter i länet samt Stockholms läns landsting. Att delta är kostnadsfritt.

Välkommen till en kunskapsintensiv och interaktiv workshop med fokus på våld mot äldre, där syftet är att:

  • få fördjupad forskningsbaserad kunskap kring våld mot äldre
  • utforska möjligheter och förutsättningar för samverkan mellan kommun samt hälso- och sjukvård med avseende våld mot äldre
  • dela erfarenheter, reflektioner och uppfattningar kring hur vi på bästa sätt synliggör och uppmärksammar våld mot äldre.

FÖRELÄSARE

  • Anna Conzen, chef för enheten för social utveckling vid Länsstyrelsen Stockholm
  • Åsa Witowski, verksamhetschef vid Nationellt centrum för kvinnofrid
  • Eva Sundborg, forskare vid Karolinska institutet

FÖR VEM?
Workshopen vänder sig till dig som är verksamhetschef och samordnare vid akademiska vårdcentraler, socialchef eller motsvarande i länets kommuner, Storsthlm, verksamhetschef vid närakuter i Stockholms läns landsting och chefer inom FOU med inriktning äldre, närsjukvård och rehab.

TID: 30 november, klockan 8.30–12.00.
Registrering och kaffe 8.30–9.00.

PLATS: Kapitel 8, lokal Ängsö,
Klarabergsviadukten 90

KOSTNAD: Kostnadsfritt

ANMÄLAN:
Anmäl dig här, senast den 23 november >>

LUNCH: Det finns möjlighet att delta på en kostnadsfri lunch efter workshoppen. Ange i webbanmälan om du önskar delta.

SAMARRANGEMANG:
Länsstyrelsen genomför workshoppen i samarbete med FOU-verksamheter i länet samt Stockholms läns landsting.

MER INFORMATION OCH KONTAKT:
Katarina Edlund, utvecklingsledare vid
Länsstyrelsen Stockholm
E-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se

Välkommen!

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-11-06