Vården behöver tydliga rutiner för våld i nära relationer!

Publicerad: 2019-04-10

Ylva WEBBHur ska man veta att någon är utsatt för våld när personen inte själv berättar? Den frågan ställer sig Ylva Elvin-Nowak, chef på enheten Våld i nära relationer, i en debattartikel i Dagens Medicin. Hon betonar vikten av att hälso- och sjukvårdens personal har både kunskap och tydliga rutiner, och inte minst vågar fråga om de misstänker att en patient är utsatt för våld.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-04-10