Populär poängutbildning i repris - bli tobaksavänjare!

Publicerad: 2020-03-06

I september 2020 är det åter bli möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag är 15 juni.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Kursens syfte 
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll
Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Pris: Anställda inom Region Stockholm 5 000 SEK exkl moms, övriga 13 500 SEK exkl moms.


För mera information kan du kontakta:

Lena Lund, APC
E-post: lena.k.lund@sll.se
Tfn: 070-1655182

Lene Nordstrand, APC
E-post: lene.nordstrand@sll.se
Tfn: 070-484 69 13

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-03-06