Patienten ritar in smärtsymtom i app innan läkarbesöket

Publicerad: 2020-03-23

PaintITwebbSnabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre symtomrapportering, kortare handläggningstid, snabbare och bättre diagnoser. Det hoppas distriktsläkaren och forskaren Bo Christer Bertilson och hans team på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

Enligt den senaste nationella folkhälsorapporten rapporterar ungefär 50 procent av deltagarna nackbesvär, 40 procent ländryggsbesvär, och runt 30 procent huvudvärk. Nästan en tredjedel av alla besök i primärvården gäller svårutredd smärta. Detta är en betydande patientgrupp.

Att beskriva och tolka alla dessa besvär är inte bara många gånger komplicerat, utan också tidskrävande. Uppemot 80 procent av den tid som går åt till ett patientbesök består av att lyssna in patientens berättelser om smärta och andra symtom, samt till journalföring, berättar Bo Christer. Skulle den här tiden kunna kortas skulle det leda till stora effektivitetsvinster för vården, och vinster för samhället i stort.

Bo Christer Bertilson är Leg. läk och Med. dr., och arbetar som samordnare vid Huddinge/Flemingsberg Akademiska Vårdcentral och som fortbildningsledare vid Akademiskt Primärvårdscentrum. Han och hans team arbetar sedan några år tillbaka med att utveckla ett användarvänligt digitalt verktyg, preliminärt kallat "Paint IT", tänkt att avlasta vården och förbättra symtombeskrivningen och ge snabbare diagnoser.

Patientens upplevelse
Verktyget låter patienten själv beskriva och markera ("rita in") smärta och övriga symptom på anatomiska teckningar av människokroppen. Paint IT är tänkt att kunna köras i form av en app på en tablet eller mobiltelefon, eller i en vanlig webbläsare – antingen hemifrån eller i väntrummet.

– Visionen är att Paint IT skall ligga på en säker nationell plattform, tillgänglig för patienten via 1177. När patienten sedan söker vård kan han eller hon helt enkelt hänvisa till att de ritat in sina symtom där.
– Det är viktigt att verktyget är lättarbetat. Att rita på en figur tror vi många kommer förstå rent intuitivt, säger Bo Christer.

Om patienten själv kan bidra med sin historia rakt in i journalen, på egen hand, kan mycket tid sparas vid själva patientbesöket. Förhoppningen är också att patienten kommer svara mer utförligt, eftersom han eller hon kan göra så i lugn och ro. Appen ger dessutom vården en visuell indikation på var och hur patienten upplever sina besvär. Att på traditionellt sätt i ord beskriva allt det patienten delar med sig av under ett patientmöte kan idag fylla hela sidor – om läkaren, sjuksköterskan eller fysioterapeuten ens kommer ihåg alla detaljer 15 minuter eller två veckor senare.
– Journalens tillförlitlighet blir ju en helt annan om informationen där är i original, direkt från patienten, förklarar Bo Christer.

Informationen från appen är inte bara tänkt att matas in i patientens journal, utan kombineras också med en AI som kan hjälpa vården att se samband och dra slutsatser. Paint IT:s AI är redan under utveckling, och en artikel på området publicerades under det gångna året. Bo Christer hoppas att denna kombination av app och AI skall bidra till snabbare och bättre diagnoser och i förlängningen minskat lidande.

En första testversion av appen togs fram 2019, med inloggning via BankID. Likt många andra tjänster kräver Paint IT patientens godkännande innan det kopplas till patientens journal. Verktyget utvecklades ursprungligen tillsammans med Västra Götalandsregionen, KTH och Chalmers, med extra medel från Innovationsfonden. Konstellationen kvarstår, även fast Västra Götaland likt många andra regioner trätt tillbaka från ansvaret att själva vara tjänsteförvaltare.

Verktyget har utvecklats under längre tid. En etikansökan är inlämnad för att kunna genomföra en feasibility-studie, där patienter och vårdgivare skall kunna testa och utvärdera appen. Medel för detta är säkrade.
– Det finns massvis med hälso-appar som inte är vetenskapligt utvärderade. Vi lägger ribban betydligt högre än så. Verktyget måste vara vetenskapligt utvärderat.

Mycket av fokus ligger just nu på den juridiska och avtalsmässiga biten – att säkerställa att Paint IT följer GDPR och övrig lagstiftning, och att dörrarna öppnas in till 1177, till regionens IT-system och till journalsystem som TakeCare.
– Ansvarig för SLSO Innovationssluss har visat stort intresse, så jag är positiv, säger Bo Christer förhoppningsfullt.

Vårdgivare har uttryckt önskemål om att få registrera data i appen, och man har också blivit tillfrågade om att koppla verktyget till ett större multinationellt system. Ett förslag har också varit att använda appen på radiologiska mottagningar; radiologen träffar ju själv sällan patienten, så appen skulle kunna vara till stor hjälp. Många samtal pågår, och intresset att testa den är stort.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-03-23