Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för Akademiskt primärvårdscentrum ingår:

Jan Hasselström, verksamhetschef, med dr
e-post: jan.hasselstrom@sll.se
tfn: 073-072 10 82

Ylva Elvin Nowak, fil dr, bitr verksamhetschef &
enhetschef, Våld i nära relationer samt VIL
e-post: ylva.elvin-nowak@sll.se
tfn: +46 (0)72 246 83 67

Gunnar Nilsson, professor
e-post: gunnar.nilsson@ki.se

Lena Törnkvist, professor, enhetschef Fortbildning
e-post: lena.tornkvist@sll.se
tfn: +46 (0)70 746 26 85

Helena Schildt Tossman, enhetschef AT/ST
e-post: helena.schildt-tossman@sll.se
tfn: +46 (0)70 484 50 80

Lena Lund, med dr, enhetschef Levnadsvanor
e-post: lena.k.lund@sll.se
tfn: +46 (0)70 165 51 82

Christina Olsson, med dr, AVC-samordnare, AVC Danderyd
e-post: christina.b.olsson@sll.se