Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

  1. Processledare försäkringsmedicin, luciana.bengtsson@sll.se
  2. Vårdutvecklingsledare för Akademiskt och pedagogiskt stöd , erika.berggren@sll.se
  3. VIL/VFU Samordnare i primärvården, ann-kristin.sandberg-berntoft@sll.se
  4. Samordnare HAVC nätverk, forskningsledare, lärare, bo.bertilson@ki.se
  5. Doktorand, AKA arb.ter och VIL, karin.b.bjorklund@sll.se
  6. MI Motiverande samtal , anne.claesson@sll.se
  7. leg psykolog och adj professor, Solvig.Ekblad@ki.se
  8. Studierektor Nordost och Nordväst, luisa.escuder-miquel@sll.se
  9. Projektledare HPÖ och FaR, eva.flygare.wallen@ki.se
  10. Vårdutvecklingsledare, riskbruk alkohol, MI Motiverande samtal, susanne.m.hellstrom@sll.se