Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

 1. Processledare försäkringsmedicin, luciana.bengtsson@sll.se
 2. Web redaktör EK gruppen, fortbildningssamordnare i sydvästra Sto, pierre.bergensand@cefam.se
 3. Vårdutvecklingsledare för Akademiskt och pedagogiskt stöd , erika.berggren@sll.se
 4. VIL/VFU Samordnare i primärvården, ann-kristin.sandberg-berntoft@sll.se
 5. Samordnare HAVC nätverk, forskningsledare, lärare, bo.bertilson@ki.se
 6. Doktorand, AKA arb.ter och VIL, karin.b.bjorklund@sll.se
 7. FPU-ledare fysioterapeuter, MI Motiverande samtal , anne.claesson@sll.se
 8. leg psykolog och adj professor, Solvig.Ekblad@ki.se
 9. Studierektor Nordost och Nordväst, luisa.escuder-miquel@sll.se
 10. Projektledare HPÖ och FaR, eva.flygare.wallen@ki.se
 11. Vårdutvecklingsledare, riskbruk alkohol, MI Motiverande samtal, susanne.m.hellstrom@sll.se