Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

  1. Studierektor, Norrtälje, barbro.shanwell@tiohundra.se
  2. Studierektor, Sydost, pia.soderberg@sll.se
  3. Vårdutvecklingsledare diabetes, distriktssköterska, marina.stenback@sll.se
  4. Studierektor, Nordväst, jorgen.syk@sll.se
  5. Forskare, Vesta handledare , holger.theobald@ki.se
  6. Enhetschef Fortbildning & utveckling. Docent. , lena.tornkvist@sll.se
  7. Vårdutvecklingsledare, MI Motiverande samtal, HPÖ , sofia.trygg-lycke@sll.se
  8. Studierektor, Stockholm Söder, charlotte.ulas-nyholm@sll.se
  9. VIL-samordnare APL/APU, sirpa.vehkapuro@sll.se
  10. Studierektor, Västerort, Ekerö, Järva, rikard.viberg@sll.se