Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

 1. Vårdutvecklingsledare diabetes, marianne.pegelow@sll.se
 2. Studierektor, Sydost, lennart.rahlen@sll.se
 3. strokesamordnare, fortbildningssamordnare, gorel.rasjo-wraak@sll.se
 4. Vårdutvecklingsledare Astma/KOL , maria.rosengren@sll.se
 5. Vårdutvecklingsledare Diabetes, nouha.saleh-stattin@sll.se
 6. Fortbildningssamordnare, mattias.schmidt@sll.se
 7. Distriktssköterska Vårdutvecklingsledare Diabetes, kaija.seijboldt@sll.se
 8. Studierektor, Norrtälje, barbro.shanwell@tiohundra.se
 9. Studierektor, Sydost, pia.soderberg@sll.se
 10. Vårdutvecklingsledare diabetes, distriktssköterska, marina.stenback@sll.se
 11. Studierektor, Nordväst, jorgen.syk@sll.se