Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

  1. Forskarstuderande, administratör, eva.ohman@sll.se
  2. Vårdutvecklingsledare diabetes, marianne.pegelow@sll.se
  3. strokesamordnare, fortbildningssamordnare, gorel.rasjo-wraak@sll.se
  4. Vårdutvecklingsledare Astma KOL och tobak, maria.rosengren@sll.se
  5. Vårdutvecklingsledare Diabetes, nouha.saleh-stattin@sll.se
  6. Fortbildningssamordnare, mattias.schmidt@sll.se
  7. Distriktssköterska Vårdutvecklingsledare Diabetes, kaija.seijboldt@sll.se
  8. Vårdutvecklingsledare diabetes, distriktssköterska, marina.stenback@sll.se