Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

  1. Distriktssköterska Vårdutvecklingsledare Diabetes, kaija.seijboldt@sll.se
  2. Vårdutvecklingsledare diabetes, distriktssköterska, marina.stenback@sll.se
  3. Enhetschef för Forskningsstöd, Studierektor, jorgen.syk@sll.se
  4. Forskare, Vesta handledare , holger.theobald@ki.se
  5. Enhetschef Fortbildning & utveckling. Docent. , lena.tornkvist@sll.se
  6. Vårdutvecklingsledare, MI Motiverande samtal, HPÖ , sofia.trygg-lycke@sll.se
  7. Studierektor Stockholm Söder, charlotte.ulas-nyholm@sll.se
  8. VIL-samordnare APL/APU, sirpa.vehkapuro@sll.se