Projekt


 1. Warfarinbehandling vid förmaksflimmer

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Warfarin reducerar risken för stroke vid förmaksflimmer(FF). Socialstyrelsen rekommenderar warfarinbehandling till patienter med FF och ytterligare minst en allvarlig eller två måttliga riskfaktorer för stroke. Välskött antikoagulationsbehandl...
 2. Working 9 to 5 – eller? - en kvalitativ studie om allmänläkares upplevelse av deltidsarbete

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Det är brist på specialister i allmänmedicin i Sverige och med stora pensionsavgångar under de närmaste åren blir behovet ännu större. Specialister i allmänmedicin benämns här som allmänläkare. En svårighet vid beräkning av framti...
 3. ”Doktorn, jag kan inte sova…” KBT som behandlingsalternativ vid insomni hos äldre.

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Insomni är ett vanligt problem i primärvården och behandlas ofta med sömnmedicin. Hos den äldre delen av befolkningen, som lättare reagerar negativt på sömnmediciner, och som dessutom ofta har andra kroniska sjukdomar kan både insomnin och d...
 4. ”Röda flaggor” och bilddiagnostik av ländrygg

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Akut ländryggssmärta är ett vanligt tillstånd som ofta inte föranleder vidare utredning med exempelvis bilddiagnostik.  Hos 1-5% av patienter med akut ländryggssmärta som söker primärvården finns en allvarlig bakomliggande patologi. Vi...
 5. ”Tacksam poliklinisk utredning” en studie av remisser från akutmottagningar till Hammarby Sjöstads Husläkare 2015–2016

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete
  En remiss definieras som handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Omfattningen av remisser från akutmottagningar till vårdcentraler är inte känd, och hanteringen av denna typ av remisse...