Projekt


 1. Vilken evidens finns för stretching som effektiv behandling av plantar fasciit?

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Bakgrund: Plantar Fasciit (PF) innebär en inflammation av den mediala delen av plantar fascians infästning på hälbenet. PF är ett vanligt förekommande tillstånd och typiska besvär är belastningssmärta i hälen. Tillståndet mynnar ofta ut i...
 2. Virtual Reality för att bota ångest i primärvården

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  AVC Gustavsberg
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  För att öka tillgängligheten till effektiv behandling vid ångestsyndrom pågår nu ett projekt vid Gustavsbergs AVC som undersöker om Virtual Reality kan användas som ett hjälpmedel vid psykologisk behandling. Primärvårdspatienter med agoraf...
 3. Visualisering av patientdata

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Forskning, Akademiska vårdcentraler
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hälsoinformatik
  I och ökning av antal äldre i befolkningen ökar också multisjuklighet. Vi lever längre och har fler sjukdomar samtidigt som man kan leva med under längre tid. För att ha bättre kontinuitet i vården och god kommunikation mellan vårdgivare oc...
 4. Vitamin D och trötthet - en litteraturstudie

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Idag söker många patienter vårdcentral på grund av trötthet. Trötthet är ett diffust symtom som kan ha många orsaker. Ofta efterfrågar patienterna provtagning av vitamin D. Enligt VISS ska man dock undvika provtagning av vitamin D vid diffus...
 5. Waran eller Nya orala anti-koagulantia (NOAK) vid icke-valvulärt förmaksflimmer? En systematisk jämförande litteraturanalys av effekt och säkerhet

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
   Förmaksflimmer (FF) är den kliniskt vanligaste hjärtrytmrubbningen. Idag förebyggs stroke vid icke-valvulärt FF genom behandling med Waran eller något av de fyra godkända NOAK: Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran och Edoxaban. Syftet med s...
 6. Waranbehandling av förmaksflinmmer på Hässelby vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Frekvensen av förmaksflimmer ökar hos äldre och hos män generellt. Det är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och kan leda till tromboembolism, vilket behandlas med Waran som är effektivt men svårstyrt på grund av risken för att drab...
 7. Waranordination per telefon - är det patientsäkert?

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Waran är Sveriges mest använda vitamin K-antagonist (AVK-läkemedel) och mycket effektiv för att förebygga tromboemboliska händelser. Warans snäva terapeutiska intervall kräver noggrann och individuell kontroll av behandlingsintensiteten för ...
 8. Warfarinbehandling vid förmaksflimmer

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Warfarin reducerar risken för stroke vid förmaksflimmer(FF). Socialstyrelsen rekommenderar warfarinbehandling till patienter med FF och ytterligare minst en allvarlig eller två måttliga riskfaktorer för stroke. Välskött antikoagulationsbehandl...
 9. Working 9 to 5 – eller? - en kvalitativ studie om allmänläkares upplevelse av deltidsarbete

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Det är brist på specialister i allmänmedicin i Sverige och med stora pensionsavgångar under de närmaste åren blir behovet ännu större. Specialister i allmänmedicin benämns här som allmänläkare. En svårighet vid beräkning av framti...
 10. ”Doktorn, jag kan inte sova…” KBT som behandlingsalternativ vid insomni hos äldre.

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Insomni är ett vanligt problem i primärvården och behandlas ofta med sömnmedicin. Hos den äldre delen av befolkningen, som lättare reagerar negativt på sömnmediciner, och som dessutom ofta har andra kroniska sjukdomar kan både insomnin och d...
 11. ”Röda flaggor” och bilddiagnostik av ländrygg

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Akut ländryggssmärta är ett vanligt tillstånd som ofta inte föranleder vidare utredning med exempelvis bilddiagnostik.  Hos 1-5% av patienter med akut ländryggssmärta som söker primärvården finns en allvarlig bakomliggande patologi. Vi...
 12. ”Tacksam poliklinisk utredning” en studie av remisser från akutmottagningar till Hammarby Sjöstads Husläkare 2015–2016

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete
  En remiss definieras som handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Omfattningen av remisser från akutmottagningar till vårdcentraler är inte känd, och hanteringen av denna typ av remisse...