Projekt


 1. Diabetes typ 2 på Brommaplans vårdcentral I vilken utsträckning nås målvärden för HbA1c, blodtryck och blodfetter enligt Nationella riktlinjer?

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom. Genom en avvägd behandling av förhöjt blodsocker och andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom kan diabeteskomplikationer fördröjas eller förhindras. Syftet med studien var att undersöka hur stor del av p...
 2. Diabetes typ 2 på Din Vårdcentral Bagarmossen

  Projektstart:
  2015-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Socialstyrelsen uppdaterade 2015 Nationella riktlinjer för diabetesvård. Ett viktigt förbättringsområde är att minska andelen patienter med riskfyllt HbA1c (≥70 mmol/mol). För patienter med diabetes typ 2 har Socialstyrelsen satt upp följan...
 3. Diabetes typ 2 på Rågsved Vårdcentral uppnås ett av målvärdena på HbA1c enligt nationella riktlinjer? Andel patienter med riskfyllda värden för båda HbA1c och blodtryck

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes Mellitus är en folksjukdom som kan leda till svåra komplikationer. Det är via primärvården som de flesta omhändertas. Det finns ett antal variabler för att följa behandling hos en diabetespatient, så som glykosylerat hemoglobin (HbA...
 4. Diabetes typ 2 – måluppfyllnad avseende HbA1c och blodtryck på Forums vårdcentral

  Projektstart:
  2014-01-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes mellitus typ 2 (DMII) är en kronisk sjukdom som kännetecknas av insulinresistens och relativ insulinbrist som kan ge skador i nerver och små kärl med smärta, synnedsättning och hjärt-kärlsjukdom som följd. I Sverige beräknas ca 300...
 5. Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor

  Projektstart:
  2014-12-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut cystit eller okomplicerad nedre urinvägsinfektion(UVI) är vanlig besöksorsak i primärvården. Cirka hälften av alla kvinnor får minst en UVI under sitt liv. STRAMA har presenterat riktlinjer för handläggning av okomplicerad UVI hos kvinn...
 6. Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka?

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut cystit hos kvinnor är en av de vanligaste infektionerna i primärvården. Detta innebär höga kostnader för sjukvården. Enligt läkemedelsverkets riktlinjer, får diagnosen baseras enbart på de viktiga symptomen sveda, trängningar, ökad u...
 7. Diagnostik av Hjärtsvikt i primärvården

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som leder till ökad morbiditet samt mortalitet. I Sverige sätts diagnosen i ungefär hälften av fallen av allmänläkare. Flera studier visar att det sker en över- och underdiagnostik om man endast förlitar s...
 8. Diagnostik av kronisk obstruktiv lungsjukdom på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allvarlig, vanligt förekommande och underdiagnostiserad sjukdom. Tidig diagnos är viktigt för att hjälpa patienten till rökstopp. Underdiagnostik av KOL är som ett problem på Tranebergs vårdcentral....
 9. Diagnostik av neuropatisk smärta i primärvården - följsamhet till gällande riktlinjer

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Smärta, Vesta
  Många patienter som söker primärvården gör det på grund av smärta i någon form vilket kräver noggrann diagnostik för optimalt riktad behandling. Diagnostiken är extra viktig för att finna eventuell neuropatisk smärta vilken anses mer kom...
 10. Diagnostik och antibiotikabehandling av faryngotonsillit på Brommaplans VC

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
 11. Diagnostik och behandling av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på SIGTUNA läkarhus

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Syftet med denna studie var att belysa diagnostik samt behandlingsrutiner vid nedre okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor på en primärvårdsmottagning i Sigtuna under 2008 samt att utvärdera den aktuella praxisen i relation till dagens ri...
 12. Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Nedre urinvägsinfektion är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. Enligt STRAMA-rekommendationer (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) ska man sätta in antibiotikabehandling utan ytterl...
 13. Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre urinvägsinfektion är en av de vanligaste diagnoserna som ställs i primärvården.   Enligt STRAMA-rekommendationer ska man sätta in antibiotikabehandling utan ytterligare undersökning vid klassiska symtom hos icke-gravida kvinnor...
 14. Diagnostik och handläggning av patienter under 50 års ålder med ”Outredd dyspepsi” vid Tumba VC

  Projektstart:
  2014-01-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Magbesvär är en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök i primärvården. Trots att en stor del av de drabbade individerna inte söker vård orsakar dyspepsibesvär tre procent av läkarbesöken på vårdcentraler. I klinisk praxis har det vis...
 15. Diagnostik och handläggning av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom vid Aleris Husläkarmottagning Näsby Park

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen och sjukdomen väntas öka i prevalens. Rökning är den dominerande orsaken. Syftet med studien var att kartlägga diagnostik och handläggning av patienter med ...
 16. Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är starkt kopplat till rökning och medför en påtagligt ökad risk för tidig död. KOL är en vanligt förekommande sjukdom i primärvård men underdiagnostiserad. Tidigt upptäckt och behandling kan minska sy...
 17. Diagnostik och uppföljning av patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom på Capio vårdcentral Rågsved

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanligt förekommande, långsamt förlöpande och potentiellt dödlig sjukdom som fortsätter vara underdiagnostiserad både i Sverige och globalt. Syftet var att kartlägga diagnostik och uppföljning av ...
 18. Diagnostik och utredning av patienter med depressiva symtom på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression är en folksjukdom. Flera studier visar att patienter med psykisk ohälsa är långt fler än vad som framkommer vid diagnossättning av registrerade besök. Vårdcentralen skall vara första instans för såväl identifiering som behandli...
 19. Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Okomplicerad nedre urinvägsinfektion (nedre UVI) hos kvinnor är en vanlig sökorsak i primärvården.  Enligt Läkemedelsverkets och STRAMAs behandlings-rekommendationer krävs vid nydebuterade typiska symtom, (≥2 av sveda, täta trängninga...
 20. Diagnostisk nytta av mätning av F-Hb vid misstanke på organisk tjocktarmssjukdom

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Mätning av hemoglobin i feces görs ofta rutinmässigt på primärvårdspatienter med symptom som kan misstänkas bero på organisk tjocktarmsjukdom. Ibland används metoden som en vattendelare mellan exspektans och endoskopisk utredning. Det anses ...