Förekomst och behandling av D-vitaminbrist – en journalstudie på Tensta vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Nutrition, Vesta
Projektledare:
Jero Mirman
Projektstart:
2012-10-18

Beskrivning

D-vitaminbrist har rönt ökad uppmärksamhet senaste åren och kännedomen om dess negativa hälsoeffekter har ökat. D-vitamin har en stor betydelse för skelettbyggnad. Forskningen har även visat att D-vitaminbrist kan vara relaterat till bland annat hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, olika typer av cancer och depression. Denna studie är avsedd att kartlägga hur vanligt det är med D-vitaminbrist på Tensta vårdcentral, och studien ämnar bidra med rutiner på vårdcentralen för att förbättra behandling av D-vitaminbrist.

Filer