Genusperspektiv i konsultationsstudier inom primärvården

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat, Vesta
Projektledare:
Leila Tamaddon
Projektstart:
2012-10-18

Beskrivning

Tidigare studier har visat att konsultationen och dess effekter påverkas av många olika faktorer, bland annat läkarens och patientens kön. Det finns inga litteraturstudier som undersökt om det finns något genusperspektiv i konsultationsstudier inom primärvården. Syftet är att undersöka studier som tittar på påverkan av kön på konsultationen mellan allmänläkare och patienter. Studien syftar till att ur ett genusperspektiv analysera texten i artiklarna och besvara frågan om hur kön, genus och eventuell interaktion med konsultation framställs och diskuteras.

Filer