24-timmars blodtrycksmätning

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Projektledare:
Nadja Spasova
Finansiering:
CeFAM
Projektstart:
2012-11-06

Beskrivning

Ett normalt blodtryck visar en fysiologisk variation under dygnet och påverkas av olika faktorer. Ett förhöjt blodtryck vid flera mättillfällen kan vara hypertoni. Hypertoni ökar risken för hjärt-kärl komplikationer. Grunden för omhändertagande av personer med förhöjt blodtryck är mätning med auskultatorisk teknik och aneroidmanometer eller kvicksilvermanometer på vårdcentralen. Många gånger återspeglar inte denna blodtrycksmätning korrekt patientens verkliga blodtrycksituation i vardagen. Ett sätt att objektivt mäta blodtrycket under dygnet är att låta patienten genomgå en 24-timmars noninvasiv ambulatorisk blodtrycksmätning. Syftet med projektarbetet var att undersöka överensstämmelsen mellan vanlig manuell blodtryckmätning (MBTM) och 24-timmarsblodtrycksmätning (24h-BTM) då manuell mätning uppvisat förhöjt blodtryck hos personer utan känd hypertoni eller hjärt-kärlsjukdom.

Filer