Har snusare ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom och stroke?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Projektledare:
Mats Navrén
Projektstart:
2012-12-20

Beskrivning

Det finns ca 1 - 1.5 miljoner snusare i Sverige. Forskningen om snusets eventuella hälsorisker är inte samstämmig och särskilt omdebatterad är frågan om snus orsakar kardiovaskulär sjukdom och död. Syftet med denna studie är att på ett systematiskt sätt undersöka om det finns evidens för att snusning leder till ökad förekomst av ischemisk hjärtsjukdom och stroke.

Filer