Akut mediaotit - följs behandlingsriktlinjerna?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Lovisa Moberg
Projektstart:
2012-10-16

Beskrivning

Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste diagnoserna som förekommer på en vårdcentral. Det finns tydliga behandlingsriktlinjer och det primära syftet med projektet var att undersöka om dessa behandlingsriktlinjer följs i tider där antibiotikaresistens blir ett allt större problem.

Filer