Antibiotikaförskrivning vid luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Kronan

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Hani Khalifa
Projektstart:
2012-10-16

Beskrivning

Luftvägsinfektioner och öroninflammationer är vanliga anledningar till läkarbesök i primärvården och överförskrivning av antibiotika till dessa patienter förekommer. Detta är förknippat med ökad resistens mot antibiotika, vilket är ett globalt hot. Strikt optimering av antibiotikaanvändning är därför angeläget. Syftet med denna studie är att kartlägga förskrivning av antibiotika vid luftvägsinfektioner och öroninflammationer mellan 2004-2008 på Vårdcentralen Kronan i Sundbyberg, Stockholm.

Filer