Förskrivning av antibiotika vid halsont på Bredängs vårdcentral (kvantitativ studie)

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Amin Bayat
Projektstart:
2013-01-30

Beskrivning

Halsont orsakas till ofta av virus. Bakteriella infektioner behandlas ibland med antibiotika. Diagnosen viral eller bakteriell halsinfektion ställs på symtom, kliniska fynd och laboratorieprover. Diagnostiska kriterier som ömmande lymfkörtlar, avsaknad hosta, feber>=38,5 och beläggning på tonsillerna (Centor-kriterier) ökar sannolikheten för infektion med beta-hemolytiska streptokocker. Syftet med studien är att förbättra antibiotikaförskrivning på Bredängs vårdcentral, då patienter söker
läkare för halsont, samt att undersöka i vilken utsträckning man följer STRAMAs riktlinjer (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) vid antibiotikabehandling utifrån diagnostiska kriterier.

Filer