Antikoagulantia-behandling av patienter med förmaksflimmer på Tullinge vårdcentral. (kvalitativ)

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Tao Liu Olsson
Projektstart:
2013-05-24

Filer