Depression - en journalstudie angående patienter vid Kalhälls nya vårdcentral (kvantitativ)

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Psykisk Hälsa
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Emilia Danes
Projektstart:
2013-06-07

Beskrivning

Majoriteten av patienter med depression upptäcks och behandlas i primärvården. Enligt tidigare studier sker en underdiagnostisering och underbehandling av depression i primärvården. Syftet med studien är att kartlägga hur vanlig diagnosen depressiv episod är bland patienter på Kallhälls Nya Vårdcentral (KNVC). Dessutom att analysera hur läkarna på KNVC behandlar och följer upp sjukdomen med hjälp av de olika metoder för vuxna med olika grad av depression som Socialstyrelsen nämner i de Nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom 2010

Filer