Effekter av en hälsokurs hos patienter med nedsatt glukostolerans eller typ-2 diabetes efter hjärtinfarkt.

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Målgrupp:
Annat
Projektledare:
Linda Moris
Projektstart:
2013-05-23

Beskrivning

Två tredjedelar av patienter med genomgången hjärtinfarkt har en störd glukosmetabolism. Att tidigt upptäcka störd glukosmetabolism och påbörja livsstilsintervention kan förhindra progress till typ-2 diabetes och ytterligare riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
Syfte: Att beskriva effekten av en hälsokurs på riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och självskattad livskvalitet hos patienter med genomgången hjärtinfarkt och samtidig diabetes eller nedsatt glukostolerans.

Filer