Handläggning av patienter med långvarig smärta på Östra Vårdcentralen

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Smärta, Vesta
Projektledare:
Gizie Mekoya
Projektstart:
2013-11-22

Beskrivning

Långvarig smärta (varaktighet längre än tre månader) är ett stort problem i primärvården och handläggning av dessa patienter upplevs ofta svår. Mekanismgrundad smärtklassifikation har betydelse framför allt för val av rätt behandling.
Syftet var att utreda handläggning av patienter med långvarig smärta avseende smärtklassifikation och val av läkemedelsbehandling vid Östra Vårdcentralen (ÖVC)

Filer