Fysisk aktivitet i behandlingen av irritabel tarm

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
Projektledare:
Lisa Leinsköld
Projektstart:
2013-11-22

Beskrivning

Irritabel tarm (irritable bowel syndrome, IBS) är en funktionell tarmsjukdom med symtom som spänner från förstoppning till diarréer, med buksmärta och onormal tarmtömning. Den drabbar tio till 15% av befolkningen i Europa och kvinnor oftare än män. Sjukdomen påverkar patienternas livskvalitet i hög grad.


Det finns varierande behandlingsalternativ för IBS, från användning av olika former av läkemedel till anpassning av livsstil och psykologiska behandlingsformer. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns vetenskaplig evidens för att fysisk aktivitet kan användas i behandlingen av gastrointestinala symtom vid IBS.

Filer