Diabetes på Hässelby Vårdcentral: Uppnås målvärdena för HbA1c, blodtryck och kolesterol?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Vesta
Projektledare:
Ken Ikonen
Projektstart:
2013-11-22

Beskrivning

Sjukdomen Diabetes mellitus kan ge svåra komplikationer. Det finns ett antal variabler för att följa behandlingen hos en diabetespatient, så som glykosylerat hemoglobin (HbA1c), blodtryck, samt totalkolesterol.


Syftet med studien var att undersöka hur väl målvärden uppfylls för diabetespatienter på Hässelby vårdcentral gällande HbA1c, blodtryck och kolesterol.

Filer