En kartläggning av Tullinge Vårdcentrals dokumentation av patienter med astma utifrån de fyra utvalda kvalitetsindikatorerna

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL, Vesta
Projektledare:
Anjelika Kan
Projektstart:
2014-01-23

Beskrivning

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna och är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med fördubblad prevalens under de senaste decennierna. Majoriteten av astmapatienter hanteras inom primärvården. Det finns evidens för både underdiagnostik och underbehandling av astma, vilket gör det till ett viktigt område att studera hur vi dokumenterar för att minska underdiagnostik och underbehandling. Med stöd av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer tog vi fram fyra kvalitetsindikatorer för att kunna utvärdera en dokumentation av astmapatienter på Tullinge vårdcentral.


Syftet med denna studie är att kartlägga hur Tullinge Vårdcentral dokumenterar de fyra utvalda kvalitetsindikatorerna gällande astma som behov av B2 agonist behandling och astmasymtom per vecka samt rökvanor och fysisk aktivitet.

Filer